ÖZGEÇMİŞ


Ad Soyad Mesut KILIÇ

Kişisel Bilgileri

Doğum Tarihi             27/04/1979
Medeni Durum      Evli, iki çocuk babası

Eğitim Bilgileri

Uzmanlık Atatürk Üniversitesi – Erzurum
Ortopedi ve Travmatoloji A.D. – 06/2005 – 06/2010

Üniversite Erciyes Üniversitesi – Kayseri
Tıp Fakültesi– 09/1998 – 06/2004

Lise Bafra Anadolu Lisesi – Samsun
09/1991 – 06/1998

İş Deneyimi

09/2010 – 04/2012 Mecburi Hizmet. Oltu Devlet Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Uzmanı
04/2012-11/2016 Yrd. Doç.Dr. , On Dokuz Mayıs Üniversitesi Ortopedi Ve Travmatoloji A.D.
02/2013-02/2014 Omurga Cerrahisi Fellovluğu,İstanbul Bilim Üniversitesi İstanbul Omurga Merkezi,
11/2015 Omurga Cerrahisi Observer , Marien Hospital Herne/ Almanya
10/2016-11/2016 AOSPINE Omurga Cerrahisi , Schön Klinik Vogttareuth Almanya
01/2017 - 06/2018 Özel Yalova Hastanesi Yalova
07/2018 - 08/2019 Özel Medi-tech Hastanesi Fatsa / Ordu

09/2019 -Halen: Atasam Hastanesi Samsun

İlgilendiği Alanlar

Omurga Cerrahisi, Pediatrik Ortopedi


Yabancı Dil Bilgisi

İngilizce YDS: 77.5 ÜDS: 76 KPDS: 67

Almanca


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

1. AOSPINE, Üye , 2015

2. TÜRK OMURGA DERNEĞİ, Üye , 2014

3. Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD, Üye , 2012

 

Eserler Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. BALKARLI HÜSEYİN,DEMİRTAŞ HAKAN,KILIÇ MESUT,ÖZTÜRK İBRAHİM (2015). Treatment of osteoporotic vertebral compression fractures with percutaneous vertebroplasty under local anesthesia: clinical and radiological results. International journal of clinical and experimental medicine, 8(9), 16287-16293. (Yayın No: 2214077)

2. ERDOĞAN MURAT,DESTELİ ENGİN EREN,İMREN YUNUS,KILIÇ MESUT,ULUSOY SERDAR,VARLI ALİ (2014). Supraclavicular neuropathy after surgical treatment of clavicular fractures: comparison of two incisions.. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Cechoslovaca., 387-391. (Yayın No: 2234815)

3. ERDOĞAN MURAT,DESTELİ ENGİN EREN,İMREN YUNUS,KILIÇ MESUT,SEZGİN HİCABİ (2014). Comparison Of Efficacy Of Intraarticular Injection Of Levobucain Versus Levobucain And Prilocain Following Arthroscopy Of The Knee. Minerva Ortopedica E Traumatologica, 65, 231-236. (Yayın No: 2212239)

4. ERDOĞAN MURAT,DESTELİ EBGİ EREN,YUNUS İMREN,ALİ ÜZTÜRK,KILIÇ MESUT,SEZGİN HİCABİ (2013). The effect of inferomedial screw on postoperative shoulder function and mechanical alignment in proximal humerus fractures. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology, Doi: 10.1007/s00590-013-1391-y (Yayın No: 485020)

5. AYDIN ALİ,YILDIZ VAHİT,EZİRMİK NACİ,KILIÇ MESUT (2012). Prevalence of the Association of Subacromial Impingement with Subcoracoid Impingement and Their Clinical Effects. Journal of International Medical Research, 40(2), 810-815., Doi: 10.1177/147323001204000248 (Yayın No: 443156)

6. UZKESER MUSTAFA,EMET MÜCAHİT,KILIÇ MESUT (2012). What are the predictors of scapula fractures in high-impact blunt trauma patients and why do we miss them in the emergency department?. European Journal of Trauma and Emergency Surgery, 38(2), 157-162., Doi: 10.1007/s00068-011-0139-9 (Yayın No: 501665)

7. AYDIN ALİ,KILIÇ MESUT,YILDIZ VAHİT (2011). Quantitative Evaluation Of Arthroscopic Subacromial Decompression Via MRI And Its Consistency With Clinical Status In Pateints. Surgery Journal, 6(2), 18-20. (Yayın No: 443146)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1. BAHADIR GÖKÇEN,MERİÇ ENERCAN,KAHRAMAN SİNAN,KILIÇ MESUT,ERTÜRER RAMAZAN ERDEN, ÖZTÜRK ÇAĞATAY,ALANAY AHMET,AZMİ HAMZAOĞLU (2015). Surgical Treatment of Sharp Angular Kyphotic Deformity with Neurological Deficit due to Neglected Dorsal Hemivertebra in Adult Population. GLOBAL SPİNE CONGRESS (Poster)(Yayın No:2457568)

2. MERİÇ ENERCAN,ERTÜRER RAMAZAN ERDEN,KILIÇ MESUT,KAHRAMAN SİNAN,ŞANLI TUNAY, ÖZTÜRK ÇAĞATAY,HAMZAOĞLU AZMİ (2015). Modified Posterior Vertebral Column Resection for the Treatment of Osteoporotic Fractures with Neurological Deficits in Elderly Patients. GLOBAL SPİNE CONGRESS (Poster)(Yayın No:2469000)

3. BALKARLI HÜSEYİN,DEMİRTAŞ HAKAN,KILIÇ MESUT,öztürk ibrahim (2015). Treatment of Osteoporotic Vertebral Compression Fractures With Percutaneous Vertebroplasty Under Local Anesthesia; Clinical And Radiological Results. XI. Uluslararası Türk Omurga Kongresi (Poster)(Yayın No:2455984)

4. ENERCAN MERİÇ,ERTÜRER RAMAZAN ERDEN,KILIÇ MESUT,POPOVSKİ NERON,SEÇKİN MUSTAFA FAİK,ÖZTÜRK ÇAĞATAY,TALU UFUK,ALANAY AHMET,HAMZAOĞLU AZMİ (2014). MODİFİED POSTERİOR COLUMN RESECTION FOR THE TREATMENT OF OSTEOPOROTİC FRACTURES WİTH NEUROLOGİCAL DEFİCİT IN ELDERLY PATIENTS. SRS 49.ANNUAL MEETİNG & COURSE (Özet bildiri)(Yayın No:2226799)

5. ENERCAN MERİÇ,KAHRAMAN SİNAN,SEÇKİN MUSTAFA FAİK,ŞANLI TUNAY,KILIÇ MESUT,ÖZTÜRK ÇAĞATAY,ULUSOY ONUR LEVENT,ALANAY AHMET,HAMZAOĞLU AZMİ (2014). DOES IT MAKE A DİFFERENCE TO STOP AT L3 VERSUS L4 IN TERMS OF DİSC AND FACET JOINT DEGENERATION: A MRI STUDY WITH MINIMUM FIVE YEAR UP FOLLOW. SRS 49.ANNUAL MEETİNG & COURSE (Özet bildiri)(Yayın No:2228003)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. DESTELİ ENGİN EREN,İMREN YUNUS,MUTLU ASLI,AYDAGÜN ÖZLEM,ERDOĞAN MURAT,KILIÇ MESUT (2015). The Effect of Ligamentum Teres Integrity on Hip Scores. Journal of Clinical and Analytical Medicine, Doi: 10.4328/JCAM.4093 (Kontrol No: 2214593)

2. KILIÇ MESUT,ERDOĞAN MURAT,KARSAN ORHAN (2013). Comparison of long term results of two surgical techniques in PEV treatment.. DUZCE MEDİCAL JOURNAL, 15(3), 1-4.
(Kontrol No: 2235011)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. KILIÇ MESUT,COŞKUN HÜSEYİN SİNA,GÖÇER HASAN,MEHMET YUNUS TİMURTAŞ,BÜYÜKCERAN İSMAİL (2015). PEDİATRİK SUPRAKONDİLER HUMERUS KIRIKLARINDA NADİR BİR KOMPLİKASYON : KOMPARTMAN SENDROMU. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’ne, (Yayın No:2230270)

2. COŞKUN HÜSEYİN SİNA,GÖÇER HASAN,BÜYÜKCERAN İSMAİL,KILIÇ MESUT,PİŞKİN AHMET (2015). EVRE 3 KİENBÖCK HASTALIĞI'NDA 2 FARKLI CERRAHİ TEKNİĞİN KARŞILAŞTIRILMASI. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, (Yayın No:2230412)

3. GÖKÇEN BAHADIR,ENERCAN MERİÇ,KAHRAMAN SİNAN,KILIÇ MESUT,ERTÜRER RAMAZAN ERDEN, ÖZTÜRK ÇAĞATAY,ALANAY AHMET,HAMZAOĞLU AZMİ (2014). ERİŞKİN YAŞ GRUBUNDAKİ DORSAL HEMİVERTEBRAYA BAĞLI GELİŞEN VE NÖROLOJİK DEFİSİT OLUŞTURAN KESKİN AÇILI KİFOTİK DEFORMİTELERDE CERRAHİ TEDAVİ. 24.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, (Yayın No:2222545)

4. Enercan Meiç,Gökçen Bahadır,KILIÇ MESUT,Popvski Neron,Öztürk Çağatay,SEÇKİN MUSTAFA FAİK, ERTÜRER RAMAZAN ERDEN,HAMZAOĞLU AZMİ (2014). LUMBOPELVİK TESPİT İÇİN YENİ BİR İLİAK VİDA TEKNİĞİ. 24.ULUSAL TÜEK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, (Yayın No:2221372)

5. ENERCAN MERİÇ,KAHRAMAN SİNAN,SEÇKİN MUSTAFA FAİK,ŞANLI TUNAY,KILIÇ MESUT,ÖZTÜRK ÇAĞATAY,ULUSOY ONUR LEVENT,GÖKÇEN BAHADIR,HAMZAOĞLU AZMİ (2014). ADELOSAN İDYOPATİK SKOLYOZ CERRAHİSİNDE FÜZYONUN L4 YERİNE L3’DE SONLANDIRILMASI DİSK VE FASET DEJENERASYONLARI AÇISINDAN FARK SAĞLAYABİLİR Mİ? (5 YILIN ÜSTÜNDE TAKİPLİ HASTALARDA MRI İLE DEĞERLENDİRME). 24.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, (Yayın No:2224830)

6. ENERCAN MERİÇ,GÖKÇEN BAHDIR,KAHRAMAN SİNAN,MUTLU AYHAN,KILIÇ MESUT,ERTÜRER RAMAZAN ERDEN,ÖZTÜRK ÇAĞATAY,HAMZAOĞLU AZMİ (2014). ÜÇ KOLON OSTEOTOMİLERİ SONRASI OLUŞAN GENİŞ LAMİNA DEFEKTLERİNİN FEMORAL STRAT GREFT KULLANILARAK ÖRTÜMÜ. 24.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, (Yayın No:2225616)

7. MISIRLIOĞLU MESUT, AYDIN ALİ, YILDIZ VAHİT, DOSTBİL AYŞENUR KILIÇ MESUT AYDIN PELİN (2013). SUBAKROMİYAL SIKIŞMA İLE SUBKORAKOİD SIKIŞMA SENDROMLARININ BİRLİKTE GÖRÜLME SIKLIĞI VE KLİNİK ETKİLERİ. 23. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, 47(1), (Yayın No:529182)

8. ÖZTÜRK ÇAĞATAY, GÜMÜŞSUYU GÜRKAN, ENERCAN MERİÇ, KAHRAMAN SİNAN KILIÇ MESUT GÖKÇEN HÜSEYİN BAHADIR HAMZAOĞLU AZMİ (2013). LOMBER SPONDİLOLİZİN SEGMENTAL PEDİKÜL VİDASI VE İNFRALAMİNAR ÇENGEL SİSTEMİ İLE DİREKT TAMİRİ. 23. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, 47(1), (Yayın No:528643)

9. ÖZTÜRK ÇAĞATAY, ENERCAN MERİÇ, KAHRAMAN SİNAN, GÜMÜŞSUYU GÜRKAN KILIÇ MESUT GÖKÇEN HÜSEYİN BAHADIR SOYDAN RAMAZAN HAMZAOĞLU AZMİ (2013). TORAKOLUMBER VERTEBRA OSTEOPOROTİK BURST KIRIĞI TEDAVİSİNDE PERKÜTAN STENT KİFOPLASTİ VE PERKÜTAN PEDİKÜL VİDASI FİKSASYONU. 23. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, (Yayın No:528885)

10. ENERCAN MERİÇ, ÖZTÜRK ÇAĞATAY, KAHRAMAN SİNAN, GÜMÜŞSUYU GÜRKAN KILIÇ MESUT ABAY BURAK ŞANLI TUNAY HAMZAOĞLU AZMİ (2013). OMURGA ENFEKSİYONLU YAŞLI HASTALARIN TEDAVİSİNDE MODİFİYE POSTERİOR VERTEBRAL KOLON REZEKSİYONU. 23. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, 47(1), (Yayın No:530516)

11. ENERCAN MERİÇ, GÜMÜŞSUYU GÜRKAN, KAHRAMAN SİNAN, ABAY BURAK ERTÜRER RAMAZAN ERDEN ALANAY AHMET (2013). LENKE TİP 5C ADÖLESAN İDİYOPATİK SKOLYOZUN CERRAHİ TEDAVİSİNDE SELEKTİF POSTERİOR FÜZYON (COBB TO COBB). 23. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, 47(1), (Yayın No:530095)

12. KAHRAMAN SİNAN, ENERCAN MERİÇ, GÜMÜŞSUYU GÜRKAN, ABAY BURAK ŞANLI TUNAY KILIÇ MESUT HAMZAOĞLU AZMİ ALANAY AHMET (2013). FÜZYONA KATILMAYAN KOMŞU SEGMENTİN PROFİLAKTİK VERTEBROPLASTİ (PV): PV'NİN KOMŞU DİSK ÜZERİNE ETKİSİ VE SAGİTAL DİZİLİM BOZUKLUĞUNUN PV'NİN ETKİNLİĞİNDEKİ ROLÜ. 23. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, 47(1), (Yayın No:529684)

13. ÖZTÜRK ÇAĞATAY, ENERCAN MERİÇ, KAHRAMAN SİNAN, GÜMÜŞSUYU GÜRKAN KILIÇ MESUT ERTÜRER RAMAZAN ERDEN ALANAY AHMET HAMZAOĞLU AZMİ (2013). BEŞ YAŞ ALTI ÇOCUKLARDA POSTERİOR YAKLAŞIMLA HEMİVERTEBRA REZEKSİYONUNUN BEŞ YILDAN FAZLA TAKİP SONUÇLARI. 23. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, (Yayın No:528250)

14. ENERCAN MERİÇ, KAHRAMAN SİNAN, ÖZTÜRK ÇAĞATAY, GÜMÜŞSUYU GÜRKAN KILIÇ MESUT ŞANLI TUNAY HAMZAOĞLU AZMİ ALANAY AHMET (2013). KONJENİTAL TORASİK LORDOSKOLYOZDA POSTERİOR VERTEBRAL KOLON REZEKSİYONU(PVCR). 23. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, 47(1), (Yayın No: 530304)

15. ÇIRAKLI ALPER, PİŞKİN AHMET, KILIÇ MESUT, SEZGİN HİCABİ VARLI ALİ (2013). SKAFOİD NONUNİONLARIN İLİKA KEMİK GREFTİ VE VİDA FİKSASYONU İLE TEDAVİSİ. 23. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, 47(1), (Yayın No:529898)

16. BALKARLI HÜSEYİN, KILIÇ MESUT, KARSAN ORHAN (2012). CLUBFOOT TEDAVİSİNDE İKİ CERRAHİ TEKNİĞİNİN UZUN DÖNEM SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI. ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ İSTANBUL BULUŞMASI, 47(1), (Yayın No:527504)

17. OCAK TARIK, KILIÇ MESUT, EMET MÜCAHİT, ÇAKIR ZEYNEP ASLAN ŞAHİN (2008). Tarsometatarsal eklem çıkığı. 4. ULUSAL ACİL TIP KONGRESİ, 47(1), (Yayın No:525505)

18. EFEOĞLU İHSAN, ÇELİK AYHAN, KARSAN ORHAN, GAVGALI MEHMET ALSARAN AKGÜN TOTİK YAŞAR KAYMAZ İRFAN ARSLAN ERSİN YETİM A FATİH YILDIZ FATİH BAYRAK ÖZGÜ KILIÇ MESUT (2007). ORTOPEDİK İMPLANT VE CERRAHİ (TIP VE DİŞÇİLİK) TAKIMLARIN DUBLEKS YÜZEY İŞLEMLERİ: YAPISAL-MEKANİK VE TRİBOLOJİK ÖZELLİKLERİN KARAKTERİZASYONU. 2. ULUSAL TIBBİ CIHAZLAR İMALATI SANAYİ KONGRE VE SERGİSİ, 47(1), (Yayın No:526266)


Teknik Not, Vaka Takdimi, Çalışma Raporu vb.

1. Vaka Takdimi, Hüseyin Bahadır Gökçen,Meriç Enercan,KILIÇ MESUT,ERTÜRER RAMAZAN ERDEN, Öztürk Çağatay (2015). IDIOPATHIC SPINAL CORD HERNIATION. The Journal of Turkish Spinal Surgery, 26(2), 153-156. (Yayın No: 2215424)

2. Vaka Takdimi, BALKARLI HÜSEYİN,KILIÇ MESUT,ÖZTÜRK İBRAHİM (2014). Neuraxial anesthesia after local anesthesia for management of percutaneous vertebroplasty complication during vertebroplasty. Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition), Doi: 10.1016/j.bjane. 2014.07.007 (Yayın No: 2212793)

3. Vaka Takdimi, KUYUBAŞI SABİT NUMAN,EYÜP ÇAĞATAY ZENGİN,ALPER ÇIRAKLI,ÇIRAKLI SEVGİ, KILIÇ MESUT (2013). Unusual cause of thigh abscess in infant following hepatitis B vaccine administration. Journal of Experimental and Clinical Medicine, 30(2), 181-182., Doi: 10.5835 /jecm.omu.30.02.019 (Yayın No: 527750)

4. Vaka Takdimi, AYDIN ALİ,KILIÇ MESUT (2013). Bilateral Congenital Absence Of The Abductor Pollicis Brevis Muscle ,A Case Report. Arch Iran Med, 16(1), 56-58., Doi: 013161/AIM.0016 (Yayın No: 443187)

5. Vaka Takdimi, Uzkeser Mustafa, Gur Sultan Tuna Akgol, Kilic Mesut, Akoz Ayhan, Sahin Huseyin, Emet Mucahit, Alper Fatih (2013). Missed Lisfranc Dislocation in a Patient with Tibia and Fibula Fracture. Journal of Academic Emergency Medicine Case Reports, 4(4), 133-135., Doi: 10.5505 /jaemcr.2013.04706 (Yayın No: 501452)

6. Vaka Takdimi, KILIÇ MESUT,KALALI FATİH,ÜNLÜ MEHMET,YILDIRIM ÖMER SELİM (2012). Isolated carpal scaphoid dislocation. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 46(1), 68-71., Doi: 10.3944/aott.2012.2493 (Yayın No: 525097)

7. Vaka Takdimi, TAN ÖNDER,KILIÇ MESUT (2011). Supercharged dorsoulnar island flap: a case report and review of the literature. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, 45(1), 53-57., Doi: 10.3944/AOTT.2011.2311 (Yayın No: 443132)

 

KURS


1. Temel Servikal Omurga Cerrahisi Kadavra Kursu, Anterios diskektomi Ve Enstrümantasyon Posterior Enstrumantasyon, Bahçeşehir Üniversitesi, Kurs, 28.03.2015 -28.03.2015 (Ulusal)

2. Sertifika Full Endoscopic Operations Of The Spine, Lomber herni vakalarına full endoskopik cerrahiler, St Marien Hospital, Sertifika, 16.11.2015 -20.11.2015 (Uluslararası)

3. Kurs Eğiticilerin Eğitimi, Klinikte Eğitim, Tıp Eğitiminin Temel Özellikleri, Eğitim Programı , Geliştirme, OMTEL Hotel, Kurs, 12.10.2015 -16.10.2015 (Ulusal)

4. 17. Temel Mikrocerrahi Kursu, Arter, Ven, Periferik Sinir mikrocerrahileri, Celal Bayar Üniversitesi, Kurs, 24.09.2013 -28.09.2013 (Ulusal)

5. 5. International Traininig Course For Full-Endoscopic Operations Of The Lumbar, Thorasic, Cervical Spine, Tüm Omurganın Full Endoskopik operasyonları, Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kurs, 05.06.2015 -06.06.2015 (Uluslararası)

6. Sertifika Deney Hayvanları Kullanma Sertifikası, Deney hayvanlarının bilimsel çalışma ve araştırmalarda kullanımı, DEHAM, OMÜ, Sertifika, 21.04.2014 -29.04.2014 (Ulusal)

7. Kurs AOSpıne Master Symposium- Secondary Deformities After Spinal Injuries, Spinal travmalar sonrası oluşan omurga deformitelerine yaklaşım., Seminaris Campus Hotel, Kurs, 12.11.2015 -13.11.2015 (Uluslararası)

8.İntervertebral disk ve hastalıkları Uygulamalı kadavra kursu, İntervertebral hastalıklar , lomber herniye yaklaşım, Akdeniz Tıp Fakültesi, Kurs, 22.02.2013 -23.02.2013 (Ulusal)

9. 3. Asian Congress of Minimally Invasive Spine Surgery & Tekniques Cadaver course, Endoskopik Lomber omurga cerrahileri, Antalya Akdeniz Üniversitesi, Kurs, 06.11.2014 -09.11.2014 (Uluslararası)

10. 6. Çekirdek Eğitim Programı(ÇEP) Klinik Bilgi Yenileme Kursu, Ortopedi Ve Travmatoloji Genel Konular, Şişli Etfal Hastanesi, Kurs, 04.09.2015 -06.09.2015 (Ulusal)

Dr. Mesut KILIÇ
E-Posta Listesi

ATASAM TIP MERKEZI YENİMAHALLE MAH. ATAKENT BULV. NO:86 55200 ATAKUM SAMSUN Telefon : 0362 432 40 42- 0507 076 5127

Dr. Mesut Kılıç Sosyal Medya

Copyright © 2018 - Dr Mesut Kılıç | Skolyoz Tedavisi
tasarım: sitebizden